KEĎ UŽ VY NEVIETE AKO ĎALEJ, PRICHÁDZA NAŠA SPOLOČNOSŤ,

KTORÁ MÁ RIEŠENIE A VYBAVÍ VAŠE PROBLÉMY ZA VÁS 

O NÁS

Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá vymáhaním pohľadávok právnických a zároveň aj fyzických osôb.

V súčasnosti má naša spoločnosť 90% úspešnosť vymáhania. Na rôzne subjekty, máme rôzne metódy a štýl vymáhania v rámci zákona. 

Riešime za Vás prípady, ktoré ste nedokázali vymôcť v rámci súdu alebo exekútora. 

Naša spoločnosť aktívne posiela terénnych pracovníkov do terénu za dlžníkmi, nespoliehame sa len na výzvy, ktoré sa musia dlžníkovi posielať v rámci zákona o vymáhaní. Dôkazové materiály o návštevách dlžníkov, preposielame klientom. Naši klienti sú oboznámení o práci terénnych pracovníkov počas celej doby vymáhania od A do Z. Pohľadávka nie je iba malá dlžoba, sú to dlhy ktoré možno potrebuje klient vymôcť po neúspešnej právnej ceste.

Vaše pohľadávky riešime rýchlo, diskrétne, korektne, promptne a efektívne. 

Naša spoločnosť ponúka bezplatnú konzultáciu v našich kancelárskych priestoroch, kde sa venujeme klientom nadpriemerne, s plnou vážnosťou. Spolu si preveríme dlžníka, klient má možnosť vidieť jeho majetkový stav a exekučné konania. Spolupracujeme s advokátskou kanceláriou, s ktorou všetky naše kroky konzultujeme, aby každý náš krok bol v súlade so zákonom. 

Pomôžeme Vám ak Vám dlžník nezaplatil za vystavené faktúry po vykonaní práce, zamestnávateľ nevyplatil mzdu, nevrátili Vám požičané finančné prostriedky, nezaplatili za tovar či dodanie inej služby.
lUXUSNÝ ŽIVOT 
OBROVSKÉ DLHY?


PREČO S NAMI?

80% našej klientely sú ľudia, ktorí už vyhrali súdne rozsudky, exekučné príkazy a peniaze nemajú a práve preto máme eso v ruke. Terénna návšteva prebieha v súlade zákonom, ale je veľmi efektívna nakoľko sa dlžníci počas vymáhania hanbia alebo nechcú mať nepríjemnosti tak radšej si pohľadávku zaplatia.

Máme viac skúsenosti, lebo nerobíme nič iné, ako vymáhanie pohľadávok. Vy máte svoj predmet podnikania, my tiež. Navyše odovzdanie pohľadávky je dôležitý psychologický moment, dokážeme s dlžníkom rokovať konkrétnejšie a rýchlejšie.

100% DISKRÉTNOSŤ

NA ZÁKLADE DLHOROČNÝCH SKÚSENOSTI PREFERUJEME NASLEDOVNÉ SPÔSOBY MIMOSÚDNEHO VYMÁHANIA

  •  Osobné návštevy na mieste sídla firmy/bydliska dlžníka, prevádzke, na mieste bydliska konateľa a   spoločníkov, všetkých spriaznených osôb, ktoré sú spojené s výberom finančnej hotovosti
  •  Spolupráca pri zisťovaní trvalých pobytov s mestskými/obecnými úradmi
  •  Pravidelný telefonický kontakt

  •  Pravidelný SMS upozorňovací systém dlžníkov

  •  Predbežné zisťovane majetkových pomerov dlžníkov (aj keď to je predmetom exekúcie)

  •  Zaistenie pohľadávok dohodou o splátkovom kalendári, dohodou o uznaní záväzku

  •  Spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu ako priameho exekučného titulu

  •  Návšteva obchodných partnerov dlžníka

  •  Osobné doručovanie penalizačných faktúr

  • Všetky potrebné úkony na posilnenie právnej pozície klienta a posilnenie vymožiteľnosti pohľadávok VÁŠ DLŽNÍK BUDE PLATIŤ?

...... JASNÉ VEĎ AJ BÁBÄTKÁ PRINÁŠAJÚ BOCIANY!